top of page

כישורים חברתיים

סדנה ייחודית לקידום השתתפות חברתית

 

הסדנה מיועדות לשיפור כישורים חברתיים, במהלכה הילדים ילמדו כיצד לווסת התנהגות אימפולסיבית, להצטרף למשחק, להפוך תגובות לתקשורתיות ולחשוב מנקודת ראותו של האחר.

כל זאת תוך דיאלוג, שיקוף ותיווך בזמן אמת כדרך לפתרון קונפליקטים.

  • הרחבת ארגז הכלים להתמודדות רגשית

  • בקרה על תגובות עוררות ורגש

  • וויסות עצמי

  • קריאת מפה חברתית ועידוד התנהגות מותאמת

  • פתרון קונפליקטים חברתיים

  • עידוד השתתפות אקטיבית ויוזמה באינטראקציה חברתית

  • העצמה של משתתפי הקבוצה

 

 

עיקר הפעילות הוא סביב משחקים חברתיים. משחקים אלו מכילים בתוכם את הקודים החברתיים ואת אותן המיומנויות שהילד צריך לרכוש בשלב זה בחייו. לדוגמה, ילדך נתקל בדילמות וקונפליקטים כמו איך בוחרים משחק, איך מציעים לילדים להצטרף למשחק, איך מצטרפים למשחק שילדים אחרים כבר משחקים, איך מחליטים מי מתחיל ואיך מסכימים על החוקים.

 

הסדנה מועברת בקבוצה קטנה (6-8 ילדים) ומונחית על-ידי 2 מרפאות בעיסוק התפתחותיות (OTR/L).

 

הסדנה כוללת 14 מפגשים קבוצתיים בני שעה, וכן שני מפגשי הורים פרטניים באמצע ובתום הסדנה. בסיום כל מפגש ההורים מקבלים דיווח אישי על התפקוד וההתקדמות של ילדם.

 

* ההשתתפות מותנית במפגש הערכה הכולל מפגש שיחה עם ההורים ומפגש אישי עם הילד.

 

*במקרים בהם יעלה צורך ניתן לשקול הדרכה גם לצוות הגן.

bottom of page