top of page

ריפוי בעיסוק לילדים

סדנה ייחודית לפיתוח מיומנויות גרפו-מוטוריות

 

התפתחות הציור אצל ילדים רבים, מבין אלו המופנים אלינו לטיפול, מאופיינת בעיכוב ובהימנעות של הילד בשל קושי מוטורי, תסכול מ"מה שיצא" וחוסר התנסות. אם גם אתם מזהים מאפיינים דומים אצל ילדיכם, ואם הגננת תפסה אתכם ביציאה מהגן כדי לספר לכם ש"היום דני שוב לא רצה לצייר…" הסדנה הזו מיועדת בדיוק עבורכם!

 

ההימנעות מהשתתפות בפעילויות ציור פוגעת בדימוי העצמי ואף בהמשך ביכולת הלימודית של הילד. פעמים רבות ילדים אלו מתויגים כ"מתקשים" או "מציירים קשקוש בלבוש" בעיני חבריהם ובעיני הצוות החינוכי.

 

מטרתה של סדנה זו הינה לפתח ולשכלל את כל הכישורים והיכולות העומדים בבסיס מיומנות הכתיבה,

על-ידי פעילויות מותאמות, מאתגרות וחווייתיות:

 

מניפולציה תוך-ידנית

 

דגם אחיזת עיפרון

 

וויסות לחץ על כלי הכתיבה

 

תיאום בין שתי הידיים

 

מיומנות גזירה

 

תיאום ויזו-מוטורי

 

העשרת הציור החופשי

 

איכות תוצרים גרפו-מוטוריים

 

חיזוק התשתית הגופנית

 

 

              הסדנה שמה דגש גם על:

  • רכישת אסטרטגיות בעבודה ליד שולחן

  • הקניית אסטרטגיות עבודה יעילות: סריקה, בקרה ותכנון

  • ויסות אימפולסיביות

 

הסדנה מועברת בקבוצה קטנה (6-8 ילדים) ומונחית על-ידי 2 מרפאות בעיסוק התפתחותיות (OTR/L).

 

הסדנה כוללת 10 מפגשים קבוצתיים בני שעה, וכן מפגש הורים פרטני בתום הסדנה. בסיום כל מפגש ההורים מקבלים דיווח אישי על התפקוד וההתקדמות של ילדם.

 

* ההשתתפות מותנית במפגש היכרות ובדיקת התאמה

 

bottom of page