top of page

לכתוב בכיף!- סדנה לילדי כיתה א׳

הסדנה מיועדת לילדי כיתה א', אשר חווים קשיים ברכישת הכתיבה, על מכלול מרכיביה. 

במהלך הסדנה אנו ניפגש פעם בשבוע, בכל פעם לשעה.

 

כתיבה הינה אחת המיומנויות החשובות ביותר אשר נדרשות בבית-הספר, שכן היא דרך להבעה של רעיונות ומחשבות וכלי לתקשורת בין אנשים.

 

בתהליך הלמידה, התלמיד נעזר בכתיבה בכדי לארגן את חומר הלימוד, וכן לרבים הכתיבה גם עוזרת בזכירת החומר. לכן, אחת המשימות הראשונות בבית-הספר היא רכישת הכתיבה.

 

עם זאת, ילדים רבים חווים קשיים בתהליך הרכישה, ובשל כך מפתחים הימנעות ואף התנגדות לפעילות הכרוכה בכתיבה. בהמשך הדבר אף יכול לפגוע בדימוי ובביטחון העצמי.

הסדנה הינה חווייתית ובה הכתיבה הופכת לפעילות חיובית ומהנה. הנאה זו מאפשרת תרגול לשיפור היכולות הקיימות.

 

הסדנה כוללת ליווי צמוד ותיווך אישי לכל ילד.

 

הסדנה מאפשרת לילדכם הזדמנות להשתייך לקבוצה בעלת קושי משותף, לתרום ולהיתרם, לרכוש מיומנויות ולהתאמן בהן באווירה תומכת.

הסדנה שמה דגש על:

  1. קצב הכתיבה

  2. עיצוב האותיות (הן הקריאות שלהן והן עיצובן התקין מבחינת כיווניות)

  3. התארגנות בכתיבה (כתיבה מאורגנת בתוך שורות המחברת, תוך שמירה על רווחים מותאמים בין מילים ובין אותיות

  4. דגם אחיזת כלי הכתיבה

  5. ויסות לחץ על כלי הכתיבה

  6. שיפור מיומנות ההעתקה מהלוח

  7. הקניית אסטרטגיות עבודה יעילות: תכנון, סריקה ובקרה

הסדנה מועברת בקבוצה קטנה (עד 6 ילדים) ומונחית על-ידי 2 מרפאות בעיסוק התפתחותיות (OTR/L)

 

הסדנה כוללת 10 מפגשים קבוצתיים בני שעה, וכן מפגש הורים פרטני בתום הסדנה. בסיום כל מפגש ההורים מקבלים דיווח אישי על התפקוד וההתקדמות של ילדם.

 

* ההשתתפות מותנית במפגש היכרות ובדיקת התאמה

bottom of page